BIBLIOGRAFIA

 

            Poniżej zamieszczono zbiorczą bibliografię publikacji dotyczących górnictwa, geologii, mineralogii, petrografii i paleontologii stanowiących materiał źródłowy do zamieszczonych w tej witrynie artykułów. Na niebiesko zaznaczono łącza do cyfrowych wersji (PDF) cytowanych publikacji. Na czerwono oznaczono pozycje których jeszcze nie udało się dotrzeć a które są wymieniane jako źródła w innych publikacjach.

 

ADAMSKI W. : Genetyczno-strukturalne typy złóż uranu w Polsce. W: Pierwsza polsko-jugosłowiańska narada w zakresie geologii i metodyki poszukiwań złóż uranowych. Karpacz, 17-24.X.1960. Kowary : Zakłady Pprzemysłowe R-1, 1960, S. 1-9.
[Uwagi: brak strony 7 *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ADAMSKI W. : Miasto górników i tkaczy. W: Kowary - szkice z dziejów miasta. T. 1. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego 1988, T. 39, S. 29-52.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ADAMSKI W. : Obecny stan badań i główne kierunki dalszych poszukiwań złóż uranowych w Polsce. W: Pierwsza polsko-jugosłowiańska narada w zakresie geologii i metodyki poszukiwań złóż uranowych. Karpacz, 17-24.X.1960. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1960, S. 86-93.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ADAMSKI W. : Podziemne wyrobiska górnicze rejonu Kowar oraz ich wpływ na stosunki wodne i powstawanie szkód górniczych. Wrocław : Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 1986.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ADAMSKI W. : Szkice z historii Zakładów Przemysłowych R-1. Cz. II. Archiwum Muzeum Minerałów, 1988.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ADAMSKI W. : Zakłady Przemysłowe R-1. W: Kowary - szkice z dziejów miasta. T. 2. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, 1989, T. 39, S. 63-76.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ADAMSKI W., KACZMAREK J. : Ocena uranonośności Sudetów. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1959, T. 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ADAMSKI W., KACZMAREK J. : Ocena uranonośności Sudetów. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1960, T. 2, Cz. 1.
[Uwagi: *|*] [Rozdział: górnictwo uranu]

ADAMSKI W., KACZMAREK J. : Ocena uranonośności Sudetów. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1960, T. 2, Cz. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

AGRICOLA G. : De Re Metallica Libri XII. Bazylea : Emanuelis König, 1557.
[Uwagi: * S. 708, słownik i indeks, 88 s. nienumerowanych, brak stron 278-279] [Rozdział: Sudety]

AGRICOLA G. : De Re Metallica Libri XII. Bazylea : Froben, 1561.
[Uwagi: * S. 502, indeks, 71 s. nienumerowanych] [Rozdział: Sudety]

AGRICOLA J. : O górnictwie i hutnictwie dwanaście ksiąg. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2000.
[Uwagi: brak] [Rozdział: Sudety]

Analiza zaistniałych wyrzutów w piaskowcach i CO2 w przekopie badawczym na poz. -110m. w rejonie pola „Wacław” z lat 1985-1987. Nowa Ruda : KWK „Nowa Ruda”, Dział Wentylacji i Zagrożeń, 1987.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

ANDREWS H. N. : Index of Generic Names of Fossil Plants, 1820-1950. Geological Survery Bulletin, 1955, Nr 1013.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

ARTIS E. T. : Antediluvian Phytology. London : druk autora, 1825.
[Uwagi: brak pozostałych tomów *] [Rozdział: flora karbonu]

BAKUN-CZUBAROW N. : Wstępne uwagi o skałach powierzchni Księżyca. Przegląd Geologiczny, 1971, R. 19, Nr 1, S. 24-28.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

BAŁUK W : Lower Tortonian gastropods from Korytnica, Poland. Part I. Palaeontologia Polonica, 1975, T. 32.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BAŁUK W : Middle Miocene (Badenian) gastropods from Korytnica, Poland. Part II. Acta Geologica Polonica, 1995, T. 45, Nr 3-4.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BAŁUK W : Middle Miocene (Badenian) gastropods from Korytnica, Poland. Part III. Acta Geologica Polonica, 1997, T. 47, Nr 1-2, S. 1-75.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BAŁUK W : Middle Miocene (Badenian) gastropods from Korytnica, Poland. Part IV - Turridae. Acta Geologica Polonica, 2003, T. 53, Nr 1, S. 29-78.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BAŁUK W : Middle Miocene (Badenian) gastropods from Korytnica, Poland. Part V Addenda et Corrigenda ad Prosobranchia. Acta Geologica Polonica, 2006, T. 56, Nr 2, S. 177-218.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BANAŚ M. : Przejawy mineralizacji w metamorfiku Śnieżnika Kłodzkiego. Prace Geologiczne Komitetu Nauk PAN Oddział w Krakowie, 1965, Nr 27.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

BANAŚ M. : Wstępne dane o minerałach uranu strefy Kopańca. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie, 1970, T. 16, S. 241-243.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BANAŚ M. i in. : Przejawy mineralizacji uranowej w rejonie Pasma Kamienickiego (Pogórze Izerskie). Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej, Geologia, 1978, Nr 2, S. 105-165.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

BANAŚ M., OTTERMAN J. : Bohdanowiczyt - nowy naturalny selenek srebra i bizmutu z Kletna w Sudetach. Przegląd Geologiczny, 1967, R. 15, Nr 5, S. 240.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BANAŚ M., OTTERMAN J. : Dalsze losy Bohdanowiczytu. Przegląd Geologiczny, 1969, R. 17, Nr 5, S. 235-238.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BANDURSKI B. i in. : Historia i kronika Kopalni Węgla Kamiennego Nowa Ruda”. Zarys dziejów. Nowa Ruda : Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda”, 1989.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

BAŃKOWSKI Z., GAJEWSKI W. : 4.1. Własności pierwiastków chemicznych. Kalendarz chemiczny. Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1954, T. 1, Cz. 1, S. 515-557.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy]

BAŃKOWSKI Z., GAJEWSKI W. : 4.2. Własności związków nieorganicznych. Kalendarz chemiczny. Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1954, T. 1, Cz. 1, S. 558-707.
[Uwagi: *] [Rozdział: układ okresowy]

BAREJA E. : Przejawy mineralizacji uranowej w górnokarbońskich utworach niecki śródsudeckiej. Kwartalnik Geologiczny, 1973, T. 17, Nr 4, S. 911-912.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BAREJA E. : Wstępne wyniki badań mineralizacji U-Th-TR-Nb w ełckim masywie syenitowym. Sprawozdania z posiedzeń naukowych Instytutu Geologicznego. Kwartalnik Geologiczny, 1979, T. 23, Nr 4, S. 898-899.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BAREJA E., MORAWSKI W., SAŁDAN M. : Mineralizacja uranowa w utworach cechsztyńskich na monoklinie przedsudeckiej. Sprawozdania z posiedzeń naukowych Instytutu Geologicznego. Kwartalnik Geologiczny, 1973, T. 17, Nr 4, S. 910-911.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BAREJA E. i in. : Pierwiastki promieniotwórcze w Sudetach. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1982, T. 341, S. 259-266.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BEAZLEY M. : Nonreductive biomineralization of uranium (VI) phosphate via microbial phosphatase activity in anaerobic conditions. Geomicrobiology Journal, 2009, R. 26, Nr 7, S. 431-441.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

BERG G. : Die Eisenerzlagerstätte von Schmiedeberg im Riesengebirge. Zeitschrift für praktische Geologie, 1936, T. 44, S.193-197.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BERNARD J. M., ROST R. : Encyklopedický přehled minerálů. Praha : Academia, 1992.
[Uwagi: *] [Rozdział: lista minerałów; lista synonimów; meteoryty; minerały; właściwości]

BIAŁACZEWSKI A. : Złoża rudy żelaznej na Dolnym Śląsku. Hutnik, 1946, R. 1, Nr 6, S. 436-441.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BIERNAT G. : Middle Devonian orthoidea of the Holy Cross Mountains and their ontogeny. Paleontologia Polonica, 1959, T. 10.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BIERNAT G. : Middle Devonian brachiopods of the Bodzentyn syncline (Holy Cross Mountains, Polsand). Paleontologia Polonica, 1966, T. 17.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

BOCHEŃSKI T. : Budowa sygilariowych szyszek sporofilowych i sposób ich umieszczenia na pniu. Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1939, S. 17-28.
[Uwagi: * IG1703] [Rozdział: flora karbonu]

BOCHEŃSKI T. : Rozwój unerwienia listeczków karbońskich paproci nasiennych Alethopterides (Alethopteris i Lonchopteris) oraz znaczenie analizy ich unerwienia dla diagnozy gatunku. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1960, T. 20, S. 5-28.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

BODLAK M., BORZĘCKI R., ZIBROW A. : Historia eksploatacji węgla kamiennego na polu "Piast" w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku z uwzględnieniem zjawiska wyrzutów gazów i skał. Hereditas Minariorum, 2016, T. 3, S. 53-81.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; muzeum]

BODLAK M., BORZĘCKI, R., ZIBROW A. : Katastrofalny wyrzut gazów i skał w kopalni "Ruben" (KWK "Nowa Ruda" pole "Piast") w dniu 10.05.1941. Przegląd Górniczy, 2017, Nr 4, S. 85-92.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; muzeum]

BOLEWSKI A., MANECKI A. : Mineralogia szczegółowa. Warszawa : Polska Agencja Ekologiczna, 1993.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lista minerałów; lista synonimów; meteoryty; minerały]

BOLEWSKI A; MANECKI A : Rozpoznawanie minerałów. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1987.
[Uwagi: brak] [Rozdział: właściwości]

BOLEWSKI A., PARACHONIAK W. : Petrografia. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1982.
[Uwagi: brak] [Rozdział: skały]

BORUCKI J. i in. : Ocena perspektyw poszukiwawczych złóż rud uranu w Polsce. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1967.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

BORUSZAK-KANTORSKA H. : Ochrona Zdrowia. W: Kowary - szkice z dziejów miasta. T. 2. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, 1989, T. 39, S. 147-166.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

BORZĘKI R. : Barwy światy minerałów. Gazetownia, 2012, Nr 12 (20), S. 76-77.
[Uwagi: *] [Rozdział: muzeum]

BORZĘCKI R. : Górnictwo uranu w Polce. Otoczak, 2004, Nr 31, S. 28-43.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje; muzeum]

BORZĘCKI R. : Górnictwo rud uranu w Polsce. Archiwum Muzeum Minerałów, 1998.
[Uwagi: pełna wersja z późniejszymi uzupełnieniami] [Rozdział: lokalizacje; muzeum]

BORZĘCKI R. : Hałda po zlikwidowanej kopalni „Nowa Ruda” jako element geoturystyki. W: XIX Konferencja szkoleniowa „Problemy geologii i ochrony środowiska w kopalniach Rybnickiego Okręgu Węglowego”. Jugowice, 19-21 czerwiec 2015. Radlin : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Oddział Rybnik, 2015.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; muzeum]

BORZĘCKI R. : Historia górnictwa. W: Sudety i Przedgórze Sudeckie. Środowisko, ludność, gospodarka. Wrocław : Silesia, 2014, S. 355-382.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; muzeum Sudety]

BORZĘKI R. : Kilka słów o polskim złocie. Gazetownia, 2012, Nr 11 (19), S. 72-73.
[Uwagi: *] [Rozdział: muzeum]

BORZĘCKI R. : Minerały meteorytów. Archiwum Muzeum Minerałów,1998.
[Uwagi: brak] [Rozdział: meteoryty; muzeum]

BORZĘCKI R. : Moje Muzeum. Gazetownia, 2013, Nr 5 (25), S. 58-50.
[Uwagi: *] [Rozdział: muzeum]

BORZĘKI R. (Redbor) : Moje muzeum, moja pasja, mój świat. Gazetownia, 2012, Nr 9 (17), S. 64-67.
[Uwagi: *] [Rozdział: muzeum]

BORZĘCKI R. : Od kruszcu do monety. Scenariusz wystawy w Muzeum Techniki. Archiwum Muzeum Minerałów, 1995.
[Uwagi: rękopis, 14 nienumerowanych stron] [Rozdział: muzeum]

BORZĘCKI R. : Problem stworzenia całościowej listy gatunków flory karbonu w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym. W: XIX Konferencja szkoleniowa „Problemy geologii i ochrony środowiska w kopalniach Rybnickiego Okręgu Węglowego”. Jugowice, 19-21 czerwiec 2015. Radlin : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Zarząd Główny Oddział Rybnik, 2015.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu; lokalizacje; muzeum]

BORZĘCKI R. : Uran ponad wszystko. Scenariusz wystawy. Archiwum Muzeum Minerałów, 2001
[Uwagi: brak] [Rozdział: górnictwo uranu; muzeum]

BORZĘCKI R. : Wielkie odkrycie. Pierwsze polskie dinozaury - nieautoryzowany wywiad z odkrywcą. Archiwum Muzeum Minerałów, 2005.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje; muzeum; skamieniałości]

BORZĘCKI R. : Wielkie odkrycie - kontynuacja, czyli co z tego wynika. Archiwum Muzeum Minerałów, 2009.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje; muzeum; skamieniałości]

BORZĘCKI R., BODLAK M. : Historia eksploatacji węgla kamiennego w rejonie dawnej kopalni „Wacław” w Ludwikowicach Kłodzkich na Dolnym Śląsku. Hereditas Minariorum, 2014,  T. 1, S. 151-167.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; muzeum]

BORZĘCKI R., BODLAK M., ZIBROW A. : Historia eksploatacji węgla kamiennego na polu "Piast" w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku z uwzględnieniem zjawiska wyrzutów gazów i skał. Archiwum Muzeum Minerałów.
[Uwagi: pełna wersja] [Rozdział: muzeum]

BORZĘCKI R., MAREK A. : Geoturystyczne walory hałdy dawnej kopalni węgla „Nowa Ruda”. Dzieje Górnictwa - Element Europejskiego Dziedzictwa Kultury, 2013,  T. 5, S. 431-441.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; muzeum]

BORZĘCKI R., MAREK A. : Pozostałości górnictwa rud uranu w Masywie Śnieżnika. Hereditas Minariorum, 2016, T. 3, S. 109-133.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje; muzeum]

BORZĘCKI R., WÓJCIK D. : Pozostałości górnictwa rud uranu, żelaza i kruszców w rejonie Kowar. Archiwum Muzeum Mineralów, 2017.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; muzeum]

BORZĘCKI R., ZIBROW A. : Nowe miejsca występowania flory w osadach formacji z Glinika (westfal D-stefan B - moskow-kasimow) w depresji śródsudeckiej na Dolnym Śląsku - informacja wstępna. Przegląd Górniczy, 2017, Nr 2, S. 85-87.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu; muzeum]

BOSSOWSKI A., IHNATOWICZ A. : Atlas geologiczny Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego 1:100000. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 2006.
[Uwagi: * fragmenty] [Rozdział: flora karbonu; lokalizacje]

BRONGNIART A. : Prodrome d'une Histoire des Végétaux fossiles. Paris : F. G. Levraut, 1828.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

BRONGNIART A. : Histoire des végétaux fossiles ou recherches botaniques et geologiques sur les végétaux renfermés dans les diverses couches du globe. T. 1. Paris : Dufouret d'Ocagne, 1828.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

BRONGNIART A. : Histoire des végétaux fossiles ou recherches botaniques et geologiques sur les végétaux renfermés dans les diverses couches du globe. T. 2. Paris : Dufouret d'Ocagne, 1828.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

BRZYSKI B. : Unikalne znalezisko stojącego pnia Sigillarii oplecionej lianą z odkrywki utworów westfalskich w Katowicach. W: IX Sympozjum Geologia formacji węglonośnych Polski. Formacja karbońska. Kraków, 23-25 kwietnia 1986. Kraków : AGH, 1986, S. 7-11.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

Budowa Geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 1a. Starszy paleozoik. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1990.
[Uwagi: * fragmenty] [Rozdział: skamieniałości]

Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T 3, cz. 1c, z. 2. Młodszy paleozoik. Karbon. Flora. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 2001.
[Uwagi: * fragmenty, * tabele] [Rozdział: flora karbonu]

Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. T. 3, cz. 1c, z. 3. Młodszy paleozoik. Perm. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 2001.
[Uwagi: * fragmenty] [Rozdział: flora karbonu]

Budowa geologiczna Polski. T. 6. Złoża surowców mineralnych. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1987.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

CABRAL PINTO M. M. S., SILVA M. M. V. G., NEIVA A. M. R. : Geochemistry of U-bearing minerals from the Vale de Abrutiga uranium mine area, Central Portugal. Neues Jahrbuch für Mineralogie Abhandlungen, 2008, T. 185, S. 183-198.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

CABRAL PINTO M. M. S., SILVA M. M. V. G., NEIVA A. M. R. : Release, migration, sorption and (re)precipitation of U during a granite alteration under oxidizing conditions. Procedia Earth and Planetary Science, 2014, T. 8, S. 28-32.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

CHRUŚCIELEWSKI W., OLSZEWSKI J., KAMIŃSKI Z. : Badania zagrożenia radiacyjnego środowiska naturalnego w rejonach byłych kopalń rud uranu. Łódź : Instytut Medycyny, 1996.
[Uwagi: * maszynopis + * załącznik 1] [Rozdział: górnictwo uranu]

CIESIELCZUK J. i in. : Preliminary data from of erythrite from Ciechanowice (Miedzianka Deposit, Sudetes Mts.). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne, 2004, T. 24, S. 123-126.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

CIESIELCZUK J., BRZOZOWSKI Z. : Secondary (Cu, Zn)-oxyminerals from the Miedzianka copper deposit in Rudawy Janowickie, Sudetes Mts. Preliminary report. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne, 2003, T. 17, s. 150-152.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

CIĘŻKOWSKI W. : Surowce mineralne doliny Kleśnicy oraz ich eksploatacja. [W] Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie. Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 1989, S. 137-146.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

CIĘŻKOWSKI W. i in. : Zmiany w litosferze wywołane eksploatacją surowców mineralnych. W : Masyw Śnieżnika. Zmiany w środowisku przyrodniczym. Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Agencji Ekologicznej, 1996, S. 86-119.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

CIĘŻKOWSKI W., GUSTAW A. : Górnictwo podziemne Masywu Śnieżnika - stara kopalnia uranu w Kletnie. W : Materiały 41 Sympozjum Speleologicznego. Sesja terenowa C. Kletno, 2007, S. 25-26.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

CIĘŻKOWSKI W., MARSZAŁEK H., SOŁECKI A. : Radon w wodach podziemnych i w powietrzu glebowym obszaru granitu karkonoskiego. W: Sesja naukowa Geologiczne problemy Karkonoszy. Karpacz 11-13 października 1991. Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1993, S. 119-124.
[Uwagi: * brak stron: 119, 122-124] [Rozdział: górnictwo uranu]

CIS J. : Wyrzuty gazów i skał w dolnośląskim zagłębiu węgla kamiennego. Katowice : Wydawnictwo „Śląsk”, 1971.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

Classification of Metamorphic and Other Composite-Genesis Rock, Including Hydrothermally Altered, Impact-Metamorphic, Mylonitic, and Cataclasic Rock. North American Geologic-map Data Model Steering  Committee, Science Language Technical Team, Composite-Genesis Subgroup, 2004, Appendix B, ver. 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: skały]

CORDA A. J. : Flora protogaea. Beiträge zur flora der vorwelt. T. 1. Berlin : S. Calvary & Co., 1867.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

CWOJDZIŃSKI S., KOZDRÓJ W. : Sudety - przewodnik geoturystyczny wzdłuż trasy drogowej Nysa-Złoty Stok-Kłodzko-Wałbrzych-Jelenia Góra. Geoturystyczne mapy drogowe Polski w skali 1:25000. Warszawa : Ministerstwo Środowiska, 2007.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

CWOJDZIŃSKI S., PACUŁA J., STACHOWIAK A. : Geostrada Sudecka - nowa forma geoturystyki w Sudetach. Przegląd Geologiczny, 2011, R. 59, Nr 7, S. 510-519.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

Dalsze szczegóły strasznej katastrofy górniczej. Jest to jedna z największych katastrof kopalnianych w Niemczech. Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1930, R. 21, Nr 185, Wyd. F, S.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

DEDITIUS A. P., UTSUNOMIYA S., EWING R. C. : Fate of trace elements during alternation of uraninite in a hydrothermal vein-type U-deposit Marshall Pass, Colorado, USA. Geochemica et Cosmochimica Acta, 2007, T. 71, Z. 20, S 4954-4973.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

DESONIE D. : Kosmiczne katastrofy. Warszawa : Prószyński i S-ka, 1997.
[Uwagi: brak] [Rozdział: meteoryty]

Die Kohlensäuregefahr. Die Ursache der Grubennkatastrophe bei Neurode. Sozialdemokratischer Pressedienst, 10 Juli 1930.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Dokumentacja wyrzutów gazów i skał w kopalni Nowa Ruda. Nowa Ruda : KWK Nowa Ruda, b.r.
[Uwagi: 150 rysunków technicznych] [Rozdział: lokalizacje]

DOMAGAŁOWA M. : Sigillarie krakowsko-śląskiego karbonu produktywnego i ich znaczenie stratygraficzne. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1971, T. 58, S. 113-161.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

DOMAŃSKA-SIUDA J. : Brannerite and associated uranium minerals from Wołowa Góra (Karkonosze Mts., Poland). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 2012, Nr. 449, S. 393-399.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

DOMAŃSKA-SIUDA J. : New data on secondary uranium minerals from the Western Sudetes (Poland) - preliminary report. Mineralogia, Special Papers, 2010, T. 37, S. 106.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

DOMASZEWSKA T. : Występowanie i eksploatacja złota na Dolnym Śląsku. Przegląd Geologiczny, 1964, R. 12, Nr 4, S. 180-184.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

DOMINAS W. : Ocena zagrożenia radiologicznego w rejonie wyeksploatowanych kopalń rud uranowych w Sudetach Zachodnich w miejscowościach: Kowary, Radoniów, Okrzeszyn-Uniemyśl, Kopaniec, Miedzianka, Mniszków i Stare Rachowice oraz inwentaryzacja obiektów górnictwa uranowego w gminach Kamienna Góra i Lubawka. Warszawa : Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, 1991.
[Uwagi: * maszynopis] [Rozdział: górnictwo uranu]

DON J. : Jaskinia na tle ewolucji geologicznej Masywu Śnieżnika. W : Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie. Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 1989, s. 137-146
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

DON J., OPLETAL M. : Budowa i ewolucja geologiczna Masywu Śnieżnika. W : Masyw Śnieżnika. Zmiany w środowisku przyrodniczym. Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Agencji Ekologicznej, 1996, S. 14-26.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

DUDA R., REJI L. : Wielka encyklopedia minerałów. Warszawa : Elipsa, 1994.
[Uwagi: * tabele] [Rozdział: kamienie szlachetne; właściwości]

DZIEDZIC K. : Sedymentacja i paleografia utworów górnokarbońskich w niecce śródsudeckiej. Geologia Sudetica, 1971, T. 5, S. 7-75.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

DZIEDZIC K. : O nowym stanowisku skrzemieniałych pni w karbonie górnym Niecki Śródsudeckiej. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1958, T. 28, Z. 4, S. 427-435.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

DZIEKOŃSKI T. : Wydobywanie i metalurgia kruszców na Dolnym Śląsku od XIII do połowy XX wieku. Wrocław : Ossolineum, 1972.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

DZIK J. : Dzieje życia na Ziemi. Wprowadzenie do paleobiologii. Warszawa : Wydawnictwa Naukowe PWN, 1992.
[Uwagi: brak] [Rozdział: skamieniałości]

DZIK J., SULEJ T., NIEDŹWIEDZKI G. : A dicynodont-theropod association in the latest Triassic of Poland. Acta Paleontologica Polonica, 2008, T. 53, Z. 4, S. 733-738.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; skamieniałości]

DZIK J., SULEJ T., NIEDŹWIEDZKI G. : Zaskakujące uwieńczenie ery gadów ssakokształtnych. Ewolucja, 2008, Nr 3, S. 2-21.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; skamieniałości]

Encyklopedia przyroda technika. Red. J. Hurwic. Warszawa : Wiedza Powszechna, 1963.
[Uwagi: brak] [Rozdział: właściwości]

ETTINGSHAUSEN C. : Die Steinkohlenflora von Stradonitz in Böhmen. Wien : K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1852.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

ETTINGSHAUSEN C. : Die Steinkohlenflora von Radnitz in Böhmen. Wien : K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1854.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

FEDAK J., LINDNER M. : Metalogeneza Sudetów. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1966.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

FEISTMANTEL K. : Visuté pásmo flecové ve Slánsko-Rakovnické pánvi kamenouhelné. Praga : Fr. Řivnáč, 1885.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

FEISTMANTEL O. : Die Versteinerungen der böhmischen Kohlengebirgsablagerungen. Cassel : Theodor Fischer, 1874.
[Uwagi: * tablice] [Rozdział: flora karbonu]

FIEDLER H. : Die Mineralien Schlesiens mit Berücksichtigung der angrenzenden Länder. Breslau : F. E. C. Leuckart, 1863.
[Uwagi: *] [Rozdział:  górnictwo uranu]

FINCH R. J., EWING R. C. The corrosion of uraninite under oxidizing conditions. Journal of Nuclear Materials, 1992, T. 190, S. 133-156.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

FLORJAN S. : Flora i środowisko karbonu produktywnego Nowej Rudy: W: Kurs terenowy Paleontologiczne opróbkowanie profilów geologicznych. Nowa Ruda 18-20 maja 2001. Warszawa : Instytut Paleobiologii PAN, 2001, S. 5-7.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

FLORJAN S. : Historia badań makroflory karbońskiej na Dolnym Śląsku. W: Sesja naukowa „50 lat działalności Polskiego Towarzystwa Nauk o Ziemi w Wałbrzychu i okolicach”. Wałbrzych, 5 listopada 2010. Wałbrzych : Muzeum Okręgowe, 2010, S. 17-26.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

FLORIAN S. : Pierwsze w Polsce znalezisko izolowanego zmineralizowanego rdzenia pędu karbońskiego kordaita. Przegląd Geologiczny, 2012, R. 60, Nr 6, S. 323-324.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

FLORJAN S., JAWORSKA I. : Unikalne i zasługujące na ochronę odsłonięcie z florą karbońską w Szczawnie Zdroju (Województwo Dolnośląskie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 2011, R. 67, Nr 6, S. 547-551.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

FLORIAN S., PACYNA G., BORZĘCKI R. : Pierwsze znalezisko mikrokonchidów (Tentaculita) na liściach górnokarbońskiej paproci nasiennej Karinopteris daviesii z Nowej Rudy (Dolny Śląsk). Przegląd Geologiczny, 2012, R. 60, Nr 5, S. 1-3.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu; lokalizacje muzeum; skamieniałości]

FRAITAK M. : Skrzemieniałe pnie drzew karbońskich z Nowej Rudy. Biuletyn Informacyjny PTPNoZ Oddział w Wałbrzychu. Koło Górnicze w Gorcach, 1970, S. 17-23.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

FRONDEL C. : Studies of uranium minerals (IX); Saléeite and novacekite. American Mineralogist, 1951, T. 36, S. 680-686.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

FULLER C. C. i in. : Mechanismus of uranium interactions with hydroxyapatite: implications for groundwater remediation. Environmental Science and Technology, 2002, T. 36, S. 4642-4649.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

GAJEWSKI W. i in. : Chemia. Encyklopedia techniki. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1966.
[Uwagi: brak] [Rozdział: układ okresowy, właściwości]

GAŁECKA I. in. : Bibliografia i rejestr map oraz materiałów kartograficznych z zakresu geologii Polski. Wiek XIX i XX oraz rejestr materiałów rękopiśmiennych. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1956.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

GAUTHIER-LAFAYE F., HOLLIGER P., BLANC P. : Natural fussion reactors in the Franceville Basin, Gabon: a review of the conditions and results of a critical event in a geologic system. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1996, T. 60, Z. 23, S. 4831-4852.
[Uwagi: brak] [Rozdział: właściwości]

GAWOR F. : Zakład Doświadczalny Politechniki Wrocławskiej „HYDRO-MECH” i Zakład Górniczy Politechniki. W: Kowary - szkice z dziejów miasta. T. 2. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, 1989, T. 39, S. 101-104.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

GEINITZ H. B., GUTBIER A. : Die Versteinerungen des Zechsteingebirges und Rothliegenden oder permischen Systemes in Sachsen. Dresden und Leipzig : Arnoldische Buchhandlung, 1848.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

Geologia i surowce mineralne Polski. Red. R. Osika. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1970, Nr 251.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje; skamieniałości; właściwości]

Geologia złóż surowców mineralnych Polski. Surowce metaliczne. Red. R. Krajewski. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1960.
[Uwagi: * brak stron 322, 323, 373] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

GERMAR E. F. : Die Versteinerungen des Steinkohlengebirges von Wettin und Löbejün im Saalkreise. Halle : C. A. Schwetschke und Sohn, 1844.
[Uwagi: * tablice] [Rozdział: flora karbonu]

GESSNER C. : De omni rerum fossilium genere, gemmis, lapidibus, metallis, et huiusmodi, libri aliquot, plerique nunc primum editi. Opera Conradi Gesneri, quorum catalogum sequens folium continet. Tiguri : excudebat Iacobus Gesnerus, 1565.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

Gewerkschaft Neuroder Kohlen- und Thonwerke, Neurode (Eulengebirge). Geschäftsbericht über das Jahr 1941. Neurode : Neuroder Kohlen- und Thonwerke A.G., 1941.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

GLUZIŃSKI W. : Zarys dziejów górnictwa i hutnictwa metali na Kłodzczyźnie (XIV-XVII w.). Rocznik Ziemi Kłodzkiej, 1960, T. 4-5. S. X.
[Uwagi: *, przypisy*] [Rozdział: górnictwo uranu]

GŁOWACKI Z. : Hydrotermalne złoża uranowe w Polsce. W: Pierwsza polsko-jugosłowiańska narada w zakresie geologii i metodyki poszukiwań złóż uranowych. Karpacz, 17-24.X.1960. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1960, S. 10-12.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

GŁOWACKI Z., SADKIEWICZ H. : Rudy uranowe Dolnego Śląska. W: Sesja naukowa Z geologii Ziem Zachodnich. dwudziestolecie polskich badań 1945-1965. Wrocław : PWN, 1966, T. 2, S. 415-430.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

GŁUCHOWSKI E. : Epibionts on Upper Eifelian crinoid columns from the Holly Cross Mountains, Poland. Acta Paleontologica Polonica, 2005, T. 50, Z. 2, S. 315-328.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

GÖB S. i in. : Remobilization of U and REE and the formation of secondary minerals in oxidazet U deposits. American Mineralogist, 2013, T. 98, S. 530-548.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

GOEPPERT H. R. : Systema filicum fossilium. Verhandlungen der Kaiserlichen Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher, 1836, T. 17 (suplement).
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

GOEPPERT H. R. : Die Gattungen der Fossilen Pflazen. Bonn : Henry und Coben, 1841.
[Uwagi: * brak roczników 1842 i 1846] [Rozdział: flora karbonu]

GORMAN-LEWIS D., BURNS P. C., FEIN J. B. : Review of uranyl mineral solubility measurements. Journal of the Chemical Thermodynamics, 2008, T. 40, S. 335-352.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

GOTHAN W. : Die Oberschlesische Steinkohlenflora. Teil. I Farne und farnähliche Gewächse. Abhandlungen der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt. Neue Folge, 1913, T. 75.
[Uwagi: * IG 73p, brak strony 118] [Rozdział: flora karbonu]

GÓRECKA T. : Flora dolnokarbońska Gór Bardzkich. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1958,  Nr 129, S. 159-191
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

GÓRECKA T. : Pozycja palinostratygraficzna najwyższych utworów karbonu depresji śródsudeckiej. W: V Sympozjum Geologia formacji węglonośnych Polski. Kraków, 21-22 kwietnia 1982. Kraków : AGH, 1982, S. 5-8.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

GÓRECKA-NOWAK A. : Palinostratygrafia osadów westfalu w północno-zachodniej części niecki śródsudeckiej. Prace Geologiczno-Mineralogiczne, 1995, Nr 40.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

GÓRECKA-NOWAK A., KOWALCZE-ŁUPICKA M. : Palinostratygrafia osadów formacji białokamieńskiej (karbon) w okolicy Wałbrzycha (niecka Śródsudecka). W: XX Konferencja naukowa paleobiologów i biostratygrafów PTG Granice paleontologii. Święta Katarzyna pod Łysicą, 10-13 września 2007. Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2007, S. 52.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

GÓRECKI J., LEŚNIAK J. : Dodatek nr 1 do projektu zagospodarowania złoża „Kryzmanówka”. Kraków : Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne „PRO-GEO”, 2002.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

GRADY M. M. : Catalogue of Meteorites. Cambridge : Cambridge Uniwersity Pres, 2000.
[Uwagi: brak] [Rozdział: meteoryty]

GRAND-EURY C. : Flore carbonifére du Département de la Loire et du Centre de la France. Atlas. Memoires L'Academie des Sciences de L'Institut de France, 1877, T. 24, Z. 1.
[Uwagi: * tablice] [Rozdział: flora karbonu]

GROCHOLSKI A., AUGUSTYNIAK K. : Atlas geologiczny Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1971.
[Uwagi: brak] [Rozdział: flora karbonu; lokalizacje]

GUZIEL A. : Leczenie w sztolni. Przegląd Techniczny, 1986, Nr 12, S. 18.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

HAHN, O., STRASSMANN, F. : Über den Nachweis und das Verhalten der bei der Bestrahlung des Urans mittels Neutronen entstehenden Erdalkalimetalle. „Naturwissenschaften”, 1939, R. 27, Nr 1, s. 11-15.
[Uwagi: brak] [Rozdział: górnictwo uranu]

HALLSWORTH C. R., KNOX R. : Classification of sediments and sedimentary rocks. BGS Rock Classification Scheme. vol. 3. Nottingham : British Geological Survey Research Report, 1999, RR 99-03.
[Uwagi: *] [Rozdział: skały]

HANCZKE T. : Meteoryty i tektyty w zbiorach Muzeum Ziemi. Katalog. Warszawa : Polska Akademia Nauk - Muzeum Ziemi, 1995.
[Uwagi: brak] [Rozdział: meteoryty]

HANNUSCH W. : Die Kohlengruben von Strausseney. Graftschafter Bote, 1970, R. 21, Nr 8, S. 15.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

HEER O., 1869 : Miocene baltische flora. Beiträge zur Naturkunde Preussens. Königlichen Physikalisch-Öökonomischen Gesellschaft zu Königsberg 1869, Z. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

HOCHSTETTER F. : New Zealand its physical geography, geology and natural history. Przekł. E. Sauter. Stuttgart : J. G. Cotta, 1867, S. 59.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

HOECHNE K. : Über einige Arsen-, Nickel-, Kobalt-, Silber-, Wismuth- und Uranerzführende Kalkspatgange der Grube Bergfreiheit zu Oberschmiedeberg im Riesengebirge. Chemie der Erde, 1936, T. 10, S. .
[Uwagi: brak] [Rozdział: górnictwo uranu]

HOLECZEK J., JANECZEK J. - Pseudomalachite from Radzimowice and some comments on its occurrence in Miedzianka (Sudetes Mts.). Mineralogia Polonica, 1991, T. 22, Z. 1, S. 17-26.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

HURNIK B, Hurnik H. : Meteoroidy, meteory, meteoryty. Astronomia, 1992, nr 4.
[Uwagi: brak] [Rozdział: meteoryty]

ILNICKI S. : Petrogenesis of continental mafic dykes from the Izera Complex, Karkonosze-Izera Block (West Sudetes, SW Poland). International Journal of Earth Sciences, 2010, T. 99, S. 745-773.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

International Chronostratigraphic Chart. International Commission on Stratigraphy, ver. 2016/04.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

IRVING D. : Kryptonim „Virushaus”. Przekł. L. Adamski. Warszawa : Książka i Wiedza, 1971.
[Uwagi: brak] [Rozdział: górnictwo uranu]

JACHOWICZ A., DYBOWA-JACHOWICZ S. : Paleobotanika. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003.
[Uwagi: * fragmenty] [Rozdział: flora karbonu; skamieniałości]

JANECZEK J., KOZŁOWSKI K., ŻABA J. : Zbieramy minerały i skały. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1991.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

JAROS J. : Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich. Zeszyty Naukowe Śląskiego Instytutu Naukowego, 1972, Nr 59.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

JASKÓLSKI S. : Polimetaliczna mineralizacja tlenkowo-siarczkowa w granitognejsach Gór Izerskich (Dolny Śląsk) i jej pochodzenie. Prace Geologiczne Komitetu Nauk PAN w Krakowie, 1967, Nr 43.
[Uwagi: brak] [Rozdział: górnictwo uranu]

JASKÓLSKI S. : Polimetaliczna mineralizacja w granitognejsach Radoniowa. Przegląd Geologiczny, 1967, R. 15, Nr 5, S. 238-239.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

JASKÓLSKI S., POBORSKI C., GOERLICH E. : Złoże pirytu i rud żelaznych kopalni „Staszic” w Górach Świętokrzyskich. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1953.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

JENSEN K. A., PALENIK C. S., EWING R. C. : U6+ phases in the weathering zone of the Bangombé U-deposit: observed and predicted mineralogy. Radiochimica Acta, 2002, T. 90, S. 761-769.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

JERDEN J. L., SINHA A. K. : Phosphate based immobilization of uranium in an oxidazing bedrock aquifer. Applied Geochemistry, 2003, T. 18, S. 823-843.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

JOPEK W., MISKA A, ŚWIRSKI M. : Pismo do Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczące zamiany nieruchomości w celu utworzenia rezerwatu przyrody zgodnie ze wskazaniem Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Zapniów : F. Jopek Ceramika sp. z o. o., 2006.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

KACZMAREK A., MASŁOWSKI W. : Mineralizacja uranowa na tle ogólnej mineralizacji Sudetów. W: Pierwsza polsko-jugosłowiańska narada w zakresie geologii i metodyki poszukiwań złóż uranowych. Karpacz, 17-24.X.1960. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1960, S. 68-85.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

KACZMAREK A., MOCHNACKA K. : Złoże polimetaliczne i magnetytowe w Kowarach. Przegląd Geologiczny, 1967, R. 15, Nr 5, S. 237.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

KAMIEŃSKI M. : 15.1. Surowce mineralne. Kalendarz chemiczny. Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1955, T. 2, S. 1041-1090.
[Uwagi: brak] [Rozdział: układ okresowy]

Katastrofa kopalniana pod Neurode. Kuryer Poznański, 1930, R. 29, Nr 314, S. 3.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KARAŚ J. : Środowisko geograficzne. W: Kowary - szkice z dziejów miasta. T. 1. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego 1988, T. 39, S. 13-28.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

KARCZEWSKI L. : Ślimaki i małże dewońskie z Gór Świętokrzyskich. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1989, Nr 369, S. 97-133.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

KASZA L. : Budowa geologiczna górnego dorzecza Białej Lądeckiej. Geologia Sudetica, 1964, T. 1, S. 119-161.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

KIDSTON R. : Fossil plants the Carboniferous Rock of Great Britain. Part 1-6. Memories of Geological Survey of Great Britain. Mem. Palaeontology, 1923-1925, T. 2.
[Uwagi: * IG 16210/2, tablice] [Rozdział: flora karbonu]

KIEPURA M. : Devonian bryozoans of the Holly Cross Mountains, Poland. Part II. Cyclostomata and Cystoporata. Acta Paleontologica Polonica, 1973, T. 18, Z. 4, S. 325-400.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

KIJEWSKI Z. : Nagromadzenie flory w stropie pokładu 410/2+412 (Roman) w polu „Piast" kopalni „Nowa Ruda" (DZW). W: IX Sympozjum Geologia formacji węglonośnych Polski, Formacja Karbońska, Kraków, 23-25 kwietnia 1986. Kraków : AGH, 1986, S. 12-16.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu; lokalizacje]

KITA-BADAK M., BADAK J., SAŁDAN M. : Uwagi o łupkach uranonośnych serii menilitowej w Karpatach środkowych. Sprawozdania z posiedzeń naukowych Instytutu Geologicznego. Kwartalnik Geologiczny 1964, T. 8, Nr 3, S. 451-452.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

KLEMENTOWSKI R. : W cieniu sudeckiego uranu. Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

KLEMENZ P. : Die Ortsnamen der Grafschaft Glatz. Breslau : Ostdeutsche Verlagsanstalt, 1932.
[Uwagi: brak] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

KNAPIK R. i in : Geopark Karkonosze - georóżnorodność i geoturystyka. Przegląd Geologiczny, 2011, R. 59, Nr 4, S. 311-322.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

KNAPIK R., MIGOŃ P. : Karkonoski Park Narodowy z otuliną jako geopark krajowy. Przegląd Geologiczny, 2010, R. 58, Nr 11, S. 1065-1069.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

KOHL E. : Grossdeutschlands Vorkommen natürlich-radioaktiver Stoffe und deren Bedeutung für die Versorgung mit radioaktiven Substanzen. Zeitschrift für das Berg-, Hutten- und Salinenwesen Deutschen Reich, 1942, R. 90, Nr 8, S. 153-177.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

KOREJWO K. : Karbon Strzyżowa nad Bugiem. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1958, Nr 136, S. 1-126.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

KOREJWO K. : Wyniki wiercenia Bystrzyca IG 1. Karbon. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1969, Nr 228, S. 1-87.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

KOREJWO K., TELLER L. : Stratygrafia karbonu z wierceń Marszowice 1 i Koniusza 1 (niecka miechowska). Acta Geologica Polonica T. 18, Z. 4, S. 691-706.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

KOSMOWSKA-CERAMOWICZ B. : Infrared spectroscopy of burmite and Chinese carvings from the museums and private collections. Prace Muzeum Ziemi, 2004, T 47, S. 37-41.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

KOSMOWSKA-CERANOWICZ B., PIETRZAK T. : Znaleziska i dawne kopalnie bursztynu w Polsce. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1982.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

KOTAS A., KOTASOWA A. : Uwagi o rozwoju i fitostratygrafii osadów górnego namuru w polskiej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W: VII Sympozjum Geologia formacji węglonośnych Polski. Formacja karbońska. Kraków 25-27 kwietnia 1984. Kraków : AGH, 1984, S. 12-15.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

KOTASOWA A. : Flora karbonu produktywnego w północno-wschodniej części Zagłębia Górnośląskiego (rejon dąbrowski). Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1968, T. 52.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

KOTASOWA A. : Przyczynek do znajomości gatunku Neuropteris scheuchzeri Hoffmann. Kwartalnik Geologiczny, 1973, T. 17, Z. 3, S. 423-428.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

KOTASOWA A. : Uwagi o pozycji stratygraficznej Eleutherophyllum mirabile (Sternberg) Stur w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Kwartalnik Geologiczny, 1974, T. 18, Z. 3, S. 585-592.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

KOTASOWA A. : Lyginodendron hoeninghausii (Brongniart) comb. nov. w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1975, Nr 282, S. 125-156.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

KOTASOWA A. : Flora warstw pietrzkowickich kopalni Gliwice. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1975, Nr 282, S. 169-196.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

KOTASOWA A., : Medullopteris dżosiufucus sp. nov. i jego zasięg stratygraficzny. Kwartalnik Geologiczny, 1978, T. 22, Z. 4, S. 709-716.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

KOTASOWA A. : Fitostratygrafia najwyższego odcinka profilu karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Kwartalnik Geologiczny, 1979, T. 23, Z. 3, s. 525-531.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

KOTASOWA A., MIGIER T. : Chrono- and biostratygraphy. Macroflora. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1995, T. 148, S. 56-65.
[Uwagi: * tabele] [Rozdział: flora karbonu]

KOZDRÓJ W. : Ewolucja geotektoniczna krystaliku Wschodnich Karkonoszy. W: Sudety Zachodnie od wendu do czwartorzędu. Wrocław : WIND, 2003, S. 67-80.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

KOZŁOWSKI S. : Budowa geologiczna otoczenia jaskini. W : Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie. Ossolineum, 1989, s. 80-117.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KOZŁOWSKI Z. : Projekt wstępny. Uruchomienie kopalni „Wacław”. T. 1. Plan Generalny i część ogólna. Wrocław : Dolnośląskie Biuro Projektów Górniczych, 1957, Zlec. Nr 9/44.
[Uwagi: * maszynopis] [Rozdział: lokalizacje]

KRAJEWSKI R. : Złoża w okolicy Janowej Góry. W: Geologia złóż surowców mineralnych Polski. Surowce metaliczne. Red. R. Krajewski. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1960, S. 38-44.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

KROBICKI M, GOLONKA J., ŚLĄCZKA A. : The Carpathians - Menilite Shale as the Main Oil Source in the Carpathians. W : GeoShale. Recent Advacnces in Geology of Fine-Grained Sediments 14-16 may 2012. Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2012, S. 195-233.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

KRÜMBIEGEL G. : Duxyt - żywica kopalna?. Przegląd geologiczny, 2002, R. 50, Nr 3, S. 237-239, 271.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

KUBICKI S. : Przebieg badań podłoża krystalicznego w rejonie Ełku. Sprawozdania z posiedzeń naukowych Instytutu Geologicznego. Kwartalnik Geologiczny, 1979, T. 23, Nr 4, S. 895-896.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

KUCHCIŃSKI J. : Podstawowe zagadnienia stratygrafii makroflorystycznej utworów karbońskich niecki śródsudeckiej. Przegląd Geologiczny, 1964, R. 12, Nr 7/8, S. 345-347.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

KUCIA W. : Założenia techniczno-ekonomiczne budowy kopalni „Zapniów-Kryzmanówka”. Ustalenie przemysłowych zasobów glin ogniotrwałych. Gliwice : Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych „BIPROMAG”, 1976.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

KULIKOW B. F., BUKANOW W. W. : Słowar kamnieni samocwietow. Leningrad : Nedra, 1988.
[Uwagi: * tabele] [Rozdział: kamienie szlachetne]

KURLUS T. : Kamienie szlachetne. Wszystko o. Warszawa : KAW RSW Prasa-Ksiązka-Ruch, 1976.
[Uwagi: brak] [Rozdział: kamienie szlachetne]

KWASNY Z., MARGAS C. : Z dziejów polskich robotników przymusowych w Kowarach w latach 1941-1945. W: Kowary - szkice z dziejów miasta. T. 1. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego 1988, T. 39, S. 177-192.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

LANGMUIR D. : Uranium solution-mineral equilibra at low temperatures with applications to sedimentary ore deposits. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1978, T. 42, S. 547-569.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

LEISNER E. : Einige neue Mineral-Vorkommnisse aus Schlesien. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, 1865, S. 457-458.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

LENDZION K. i in. : Szczegółowy profil wiercenia. W: Wyniki wiercenia w Chełmie. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1960, Nr 165, S. 10-49.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

LESQUEREUX L. : Atlas to the coal flora of Pennsylvania annd of the Carboniferous Formation throughout the United States. Second Geological Survey of Pennsylvania : Report of Progress P., 1879, T. 1-3.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

LINDLEY J., HUTTON W. : The fossil flora of Great Britain or, figures and descriptions of the vegetable remains found in a fossil state in this country. London : James Ridgway, Piccadilly, 1831, T. 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

LINDLEY J., HUTTON W. : The fossil flora of Great Britain or, figures and descriptions of the vegetable remains found in a fossil state in this country. London : James Ridgway, Piccadilly, 1833-35, T. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

LIPIARSKI I. : Dolnopermska flora martwicy karniowickiej koło Krakowa. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1971, T. 58, S. 5-80.
[Uwagi: * brak stron 52-53, 61-62] [Rozdział: flora karbonu]

LIPIARSKI I. : Pozycja stratygraficzna tzw. utworów zwietrzelinowych w rejonie Nowej Rudy (niecka śródsudecka) w świetle badań geologicznych i paleobotanicznych. W: Sympozjum Stratygrafia węglonośnej formacji karbońskiej w Polsce. Sosnowiec, 4-5 maja 1977. Kraków : AGH, 1977, S. 22-23.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu; lokalizacje]

LIPIARSKI I., TASLER R. : Węglonośne utwory dolnego westfalu między Słupcem a Broumowem w SE części depresji śródsudeckiej. XI Sympozjum Geologia formacji węglonośnej w Polsce. Formacja karbońska. Kraków, 20-22 kwietnia 1988. Kraków : AGH, 1988, S. 66-69.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

LIS J., SYLWESTRZAK H. : Minerały Dolnego Śląska. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1986.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

LIS J., STĘPIŃSKI M., SYLWESTRZAK H. : Branneryt i minerały współwystępujące w żyle kwarcowej z Wołowej Góry koło Kowar. Biuletyn Państwowego Instytutu Geolologicznego, 1965, Nr 133, S. 207-223.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ŁAZOWSKI L. : Stan poszukiwań bursztynu w osadach holoceńskich Pobrzeża Bałtyckiego. Prace Muzeum Ziemi, 2004, T. 47, S. 43-56.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ŁODZIŃSKI M. i in. : Atrakcje geoturystyczne Geostrady Zachodnio-sudeckiej. Geoturystyka, 2009, Nr. 4 (19, S. 19-42.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

MADZIARZ M. : Cuprifodina in montibus - o historii i pozostałościach dawnych robót górniczych w rejonie Miedzianki - miasta zrodzonego i unicestwionego przez górnictwo. W: Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury, 2010, T. 3, S. 258-287.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

MADZIARZ M. : Kopalnie Czarnów, Miedzianka i Stara Góra w poszukiwaniach okruszcowania uranowego oraz rud metali w latach 40. i 50. XX w. W: Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury, 2009, T. 2, S. 166-193.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MADZIARZ M., MIZERA A., DĘBKOWSKI R. : Projekt Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą na terenie gminy Mirsk z utworzeniem ścieżki »Śladami dawnego górnictwa kruszców« jako koncepcja kompleksowych działań w zakresie ochrony i wykorzystania dziedzictwa górniczego Dolnego Śląska. W: Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury, 2012, T. 4, S. 273-289.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

MAGDA W. : Hematyty okolic Kudowy. W: Geologia złóż surowców mineralnych Polski. Surowce metaliczne. Red. R. Krajewski. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1960, S. 38-44.
[Uwagi: * 2x313, brak stron 322, 323, 373] [Rozdział: lokalizacje]

MAKUCH M., STOLARCZYK T. : Miedzianka, 700 lat dziejów górniczego miasta. Legnica : Muzeum Miedzi w Legnicy, 2013.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

MANECKI A. : Encyklopedia minerałów. Kraków : AGH, 2004.
[Uwagi: brak] [Rozdział: minerały]

MANECKI A. : Meteoryt Pułtusk. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1966, T. 9, Z. 2, S. 664-665.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

MANECKI A. : Minerały kosmosu. Przegląd Geologiczny, 1971, R. 19, Nr 1, S. 18-24.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

MANECKI A. : Zagadnienie klasyfikacji chondrytów na przykładzie meteorytu pułtuskiego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN oddział w Krakowie, 1965, T. 8, Z. 2, S. 547-549.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

MARCINOWSKI R. :  Słownik jednostek litostratygraficznych Polski. T. 2. Jednostki nieformalne prekambru i paleozoiku. 2004, T. 2, S. 176.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu; skamieniałości]

MAREK A., MAREK T. : Możliwości rozwoju sztolni pouranowych w Kletnie na potrzeby turystyki i edukacji. W: II Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych w Polsce. Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich, 2012.
[Uwagi: brak] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

MARKOVIC M., PAVKOVIC N. : Solubility and equilibrium constants of uranyl (2+) in phosphate solutions. Inorganic Chemistry, 1983, T. 22, S. 978-982.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

MAZUR S., ALEKSANDROWSKI P. : The Tepla(?)/Saxothuringian suture in the Karkonosze-Izera massif, western Sudetes, central European Variscides. International Journal of Earth Sciences (Geologische Rundschau), 201, T. 90, S. 341-360.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

MASTALERZ K. : Nowe znalezisko kopalnej fauny z produktywnego karbonu niecki śródsudeckiej - otwór wiertniczy Sokolica 2. Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Geologiczno-Mineralogiczne, 1998, T. 64, S. 61-67.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

MASTALERZ K. : Spirorbis z jeziornych osadów węglonośnego karbonu niecki śródsudeckiej. Przegląd Geologiczny, 1996, R. 44, Nr 2, S. 164-167.
[Uwagi: *] [Rozdział:  flora karbonu]

MAŚLANKIEWICZ K. : Kamienie szlachetne. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1983.
[Uwagi: brak] [Rozdział: kamienie szlachetne]

MATYJA H. : Depositional history of the Devonian succession in the Pomeranian Basin, NW, Poland. Kwartalnik Geologiczny, 2009, T. 53, Z. 1, S. 63-92.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

MAZUR S., 1995. Strukturalna i metamorficzna ewolucja wschodniej okrywy granitu Karkonoszy w południowej części Rudaw Janowickich i Grzbiecie Lasockim. Geologia Sudetica, T. 29, S. 31-103.
[Uwagi: brak] [Rozdział: górnictwo uranu]

MAZUR S. : Wschodnia okrywa granitu Karkonoszy - przekrój przez waryscyjską strefę szwu. W: Sudety Zachodnie od wendu do czwartorzędu. Wrocław : WIND, 2003, S. 53-65.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

MEISTER E. : Über ein neues Vorkommen von Uranpechblende auf der Bergfreiheitgrube in Schmiedeberg i. R. Zeitschrift für praktische Geologie, 1926, R. 34, S. 44.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MESHIK A. P. i in. : Record of Cycling Operation of the Natural Nuclear Reactor in the Oklo/Okelobondo Area in Gabon. Physical Review Letters, 2004, T. 93.
[Uwagi: brak] [Rozdział: właściwości]

Meteoryty w zbiorach Muzeum Geologicznego w Krakowie. Kraków : Muzeum Geologiczne, Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk, 1998.
[Uwagi: brak] [Rozdział: meteoryty]

Miasta polskie w tysiącleciu. Red. M. Siuchniński. Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 1965, T. 1, 1967 T. 2.
[Uwagi: brak] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

MIECZNIK J. B., STRZELECKI R., WOŁKOWICZ S. : Uran w Polsce - historia poszukiwań i perspektywy odkrycia złóż. Przegląd Geologiczny, 2011, T. 59, Nr 10, S. 688-697.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MIGIER T. : Charakterystyka florystyczna osadów karbonu lubelskiego. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1966, T. 44, S. 83-95.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

MIGIER T. : Charakterystyka niektórych Neuropterides peripinatne z karbonu produktywnego Zagłębia Górnośląskiego, Dolnośląskiego i Lubelskiego. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1971, T. 60, S. 193-212.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

MIGIER T. : Charakterystyka florystyczna karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1972, T. 61, S. 135-176.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

MIGIER T. : Charakterystyka florystyczna warstw porębskich (namur A) okolic Katowic i Chorzowa. Kwartalnik Geologiczny, 1973, T. 17, Z. 2, S. 247-250.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

MIGIER T. : Flora warstw łaziskich okolic Jaworzna. Kwartalnik Geologiczny, 1963, T. 7, Z. 1, S. 63-72.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

MIGIER T. : Stratygrafia karbonu na podstawie makroflory. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1988, T. 122.
[Uwagi: *  fragmenty, brak opisów do tablic XVIII-XXIII] [Rozdział: flora karbonu]

MIGIER T., DĄBROWSKI J. : Zebranie i weryfikacja dotychczasowych informacji paleobotanicznych pod kątem widzenia stratygrafii makroflorystycznej. Warszawa : Archiwum PIG, 1989, CPBR cel 42, kontr. 3.
[Uwagi: * IG 1710] [Rozdział: flora karbonu]

MIGIER T., DĄBROWSKI J. : Opracowanie profilu makroflorystycznego polskiej i czeskiej części niecki śródsudeckiej. Warszawa : Archiwum PIG, 1990, CPBR 42.
[Uwagi: * IG 1712] [Rozdział: flora karbonu]

MIGOŃ P., LIDMAR-BERGSTRÖM K. : Weathering mantles and their significance for geomorphological evolution of central and northen Europe since the Mesozoic. Earth Science Reviews, 2001, T. 56, S. 285-324.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

MIKICKI C. : Organizacja i działalność władz miejskich. W: Kowary - szkice z dziejów miasta. T. 2. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, 1989, T. 39, S. 11-26.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MISTEWICZ E. : Uran ponad wszystko. Reporter 1989, Nr 6, S. 10-12.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOCHNACKA K. : Geologia polimetalicznego złoża w Kowarach (Dolny Śląsk). Prace Geologiczne Komitetu Nauk PAN Oddział w Krakowie, 1967, Nr 40.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOCHNACKA K. : Mineralizacja polimetaliczna wschodniej osłony metamorficznej granitu Karkonoszy i jej związek z geologicznym rozwojem regionu. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1982, Nr 341, S. 273-285.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOCHNACKA K. : Mineralizacja skał metamorficznych części Pogórza Izerskiego. Prace Geologiczne Komitetu Nauk PAN Oddział w Krakowie, 1975, Nr 89.
[Uwagi: brak] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOCHNACKA K. : Minerały kruszcowe złoża polimetalicznego w Kowarach (Dolny Śląsk). Prace Mineralogiczne Komitetu Nauk PAN Oddział w Krakowie, 1966, Nr 4.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOCHNACKA K. : Okruszcowanie w Kowarach (Dolny Śląsk). Przegląd Geologiczny, 1971, R. 19, Nr 11, S. 513-515.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOCHNACKA K. i in. Ore mineralization related to geological evolution of the Karkonosze-Izera Massif (the Sudetes, Poland) - Towards a model. Ore Geology Revievs, 2015, T. 64, S. 215-238.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

MOCHNACKA K. : Strefy kontaktu granitu z otaczającymi skałami metamorficznymi w kopalni Wolność w Kowarach na Dolnym Śląsku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1965, T. 9, Z. 2, S. 516-520.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOCHNACKA K. : Warunki geologiczne występowania mineralizacji uranowej w południowo-wschodnim obrzeżeniu granitu Karkonoszy. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1962, T. 6, Z. 1, S. 252-255.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOCHNACKA K. : Warunki geologiczne występowania skarnów w kopalni Wolność - Kowary (Dolny Śląsk). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1966, T. 9, Z. 2, S. 623-624.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOCHNACKA K. : Z badań nad mineralizacją uranową NE części obramowania granitu Karkonoszy. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 1961 T. 5, Z. 1, S. 274-275.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOCHNACKA K., BANAŚ M. : Occurrence and genetic relationship of uranium and thorium mineralization in the Karkonosze-Izera Block (the Sudety Mtn., SW Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 2000, T. 70, S. 137-150.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

MOLENDA D. : Górnictwo kruszcowe na terenie złóż śląsko-krakowskich do połowy XVI w. Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa, 1963, T. 7.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

MOLENDA D. : Kopalnie rud ołowiu na terenie złóż śląsko-krakowskich w XVI-XVIII w. Dzieje postępu technicznego w eksploatacji kruszców. Wrocław : Ossolineum, 1972.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

MOLENDA J. : Dawne górnictwo kruszcowe w Rudawach Janowickich, w Górach i na Pogórzu Kaczawskim i jego wpływ na przekształcenia w środowisku geograficznym. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1998, praca magisterska.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

MOTTANA A., CRESPI R., LIBORIO G. : Minerały i skały przewodnik do rozpoznawania. Warszawa : Multico, 1998.
[Uwagi: brak] [Rozdział: właściwości]

MORAWSKI W. : Uranonośność osadów górnego kambru na obszarze nadbałtyckim. Sprawozdania z posiedzeń naukowych Instytutu Geologicznego. Kwartalnik Geologiczny, 1973, T. 17, Nr 4, S. 912-913.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOROZEWICZ J. : O kobaltonośnym minerale Miedzianki - Lubeckicie. Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego PAU, 1919, T. 58, Ser. A III 18, S. 2005-209.
[Uwagi: *, brak strony 208] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOROZEWICZ J. : Staszicyt - nowy minerał złoża kruszcowego na Miedziance. Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego PAU, 1919, T. 58 Ser. A III 18, S. 123-134.
[Uwagi: *, brak stron 130-131] [Rozdział: górnictwo uranu]

MOYES L. N. : Uranium uptake from aqucous solution by interaction with goethite, lepidocrocite, muscovite and mackinawite: an X-ray absobcion spectroscopy study. Environmental Science and Technology, 2000, T. 34, Z. 6, S. 1062-1068.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

MROSE M. E. Studies of uranium minerals (III): saléeite from Schneeberg, Saxony. American Mineralogist, 1950, T. 35, S. 525-530.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

MURAD E., ROIK P. : Iron-rich precipitates in a mine drainage environment: Influence of pH on mineralogy. American Mineralogist, 2003, T. 88, S. 1915-1918.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

MURAKAMI T. i in. : Mobility of uranium during weathhering. American Mineralogist, 1997, T. 82, 888-899.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

MURAKAMI T. i in. : Field evidence for uranium nanocrystallization and its implikations for uranium transport. Chemical Geology, 2005, Nr 221, S. 117-126.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

MURAS K. Dozymetria na kopalniach uranowych w Polsce. Kowary : Zakłady Przemysłowe R-1, 1962.
[Uwagi: * maszynopis] [Rozdział: górnictwo uranu]

MURAS K. : Górnictwo uranowe w Polsce w latach 1948-1963. Problemy zagrożeń dla ludzi i środowiska naturalnego. Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Sanitarna, 1995, Nr 23, S. 41-52.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MURZYN L. : Życie polityczne w latach 1945-1948. W: Kowary - szkice z dziejów miasta. T. 2. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, 1989, T. 39, S. 27-34.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

MUSZER J., HAYDUKIEWICZ J. : Szyszka drzewiastej rośliny widłakowej z dolnokarbońskiego fliszu Gór Bardzkich (Sudety). Przegląd Geologiczny, 2006, R. 54, Nr 11, S. 963-966.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

NAWARA K. : Pierwsze wyniki badań skał księżycowych. Kwartalnik Geologiczny, 1971, T. 15, Z. 1, S. 228-241.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

NAWARA K. : Próbka gruntu księżycowego z Morza Żyzności. Kwartalnik Geologiczny, 1971, T. 15, Z. 1, S. 971-974.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

NEIVA A. M. R. i in. : Contaminated water, steream sediments and soils close to the abandoned Pinthal do Souto uranium mine, central Portugal. Journal of Geochemical Exploration, 2014, T. 136, S. 102-117.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

NEJBERT K., SIUDA R., BORZĘCKI R., MATYSZCZAK W. : Mineralogy of antimony ores mined at Dębowina in the Bardzkie Mts (Sudetes), SW Poland. Mineralogia - Special Papers, 2013, T. 41, S. 68.
[Uwagi: *] [Rozdział: muzeum]

Neuroder Flötzkarte 1:10000. Blatt III Ebersdorf. Berlin : Berliner Lithographisches Institut.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

NICKEL E. H., NICHOLS M. C. : IMA/CNMNC List of Mineral Names. Materials Data, Inc. 2007.
[Uwagi: *] [Rozdział: minerały; właściwości]

NIEĆ M. : Występowanie rud uranu i perspektywy ich poszukiwań w Polsce. Polityka energetyczna 2009, T. 12, Z. 2/2, S. 435-451.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

NIEDŹWIECKI G. : Smok z Lisowic. Wielki drapieżnik z triasu. Lisowice : Muzeum Paleontologiczne w Lisowicach i Gmina Pawonków, 2014.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje; skamieniałości]

NIEDŹWIEDZKI G., SULEJ T. : Lipie Śląskie koło Lisowic - okno na późnotriasowy ekosystem lądowy. Przegląd Geologiczny, 2008, R 56, Nr. 9, S. 821-822 i okładki.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; skamieniałości]

NIEDŹWIEDZKI G., SULEJ T., DZIK J. : A large predatory archosaur from the Late Triassic of Poland. Acta Paleontologica Polonica, 2012, T. 57, Z. 2, S. 267-276.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; skamieniałości]

Ochrona radiologiczna w podziemnych zakładach górniczych. Limity narażenia górników na działanie naturalnych izotopów promieniotwórczych i metody kontroli. PN-88/Z-70071. Warszawa : Polski Komitet Normalizacji Miar i Jakości, 1989.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości]

OSIKA R. : Występowanie i perspektywy poszukiwawcze złóż rud żelaza w Polsce. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1958, Nr 126, S. 9-44.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PACYNA G., FLORIAN S., BORZĘCKI R. : New Morphologigal Features of Arthropleura sp. (Myriopoda), Diplopoda) Based on New Specimens From The Upper Carboniferous of Lower Silesia (Poland). Annales Societatis Poloniae, 2012, T. 82, S. 121-126.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje; muzeum; skamieniałości]

PALLÉ J. M. : Color Code according to the Commision for the Geological Map of the World (CGMW). Paris : Commision for the Geological Map of the World, 2012.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

PARAFINIUK J. : Minerały. Systematyczny katalog 2004. Warszawa : Towarzystwo Geologiczne „Spirifer”, 2005.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lista minerałów; lista synonimów; minerały]

PARAFINIUK J. : Sulfate minerals and their origin in the weathering zone of the pyrite-bearing schists at Wieściszowice (Rudawy Janowickie Mts., Western Sudetes). Acta Geologica Polonica, 1996, T. 46, 353-414.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

PASZKOWSKI M. : Sinicowe struktury biosedymentacyjne w wapieniach dinatu w rejonie Krzeszowic. Przegląd Geologiczny, 1983, R. 31, Nr 4, S. 254-258.
[Uwagi: *] [Rozdział:  flora karbonu]

PAULEWICZ M. : Chęcińskie górnictwo kruszcowe od XIV do poł. XVII wieku. Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1992.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

PAULIŠ P. i in. : Saléeit a minerál izomorfni řady fosfuranylit-yingjiangitové z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázni. Věstnik Českého Geologického Ústavu, 1999, T. 74, S. 47-49.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

PAYNE T. E., AIREY P. L. : Radionuclide migration at the Koongarra uranium deposit, Northen Australia - Lessons from the Aligator Rivers analogue project. Physics and Chemistry of the Eart, 2006, T. 31, S. 572-586.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

PÉREZ DEL VILLAR L. : The uranium ore from Mina Fe (Salamanca, Spain) as a natural analogue of processes in a spent fuel repository. Chemical Geology, 2002, T. 190, S. 395-415.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

PERYT M., Spirorbid-algal stromatolites. Nature, 1974, Nr 249, S. 239-240.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

PETROV Y. V. i in. : Natural Nuclear Reactor at Oklo and Variation of Fundamental Constants: Computation of Neutronics of a Fresh Core. Physical Review C, 2006, T. 74.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości]

PFUG K. : Chronik der Stadt Waldenburg in Schlesien. Waldenburg, E. Meltzer Buchhandlung, 1908.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

PIĄTEK E., PIĄTEK Z., RUSIEWICZ H. : Tropami śląskiej miedzi. Złotoryja-Lubin : Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych, Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubińskiej, 2004.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

PIECZKA A., PIECZONKA J., PIESTRZYŃSKA A. : Minerals of the weathering zone of Miedzianka polymetallic deposit, Rudawy Janowickie (Lower Silesia, Poland). Mineralogia Polonica, 1988, T. 19, Z. 1, S. 75-98.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

PIELECH R., ZAJĄC K. : Ścieżka przyrodnicza Wzgórza Łomnickie. Przewodnik turystyczny. Jelenia Góra : Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze, 2005.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

PILSKI A. : Meteoryty w zbiorach polskich. Lidzbark Warmiński : druk autora, 2001.
[Uwagi: brak] [Rozdział: meteoryty]

PILSKI A. : Meteoryty w zbiorach polskich. Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, 1995.
[Uwagi: brak] [Rozdział: meteoryty]

PILSKI A. : Nieziemskie skarby. Poradnik poszukiwacza meteorytów. Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999.
[Uwagi: brak] [Rozdział: meteoryty]

Plan 5-letni na lata 1961-1965. Nowa Ruda : KWK Nowa Ruda, b.r.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

Plan likwidacji upadowej Pniaki na rok 1977. Nowa Ruda : KWK Nowa Ruda, b.r.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

Plan perspektywiczny na lata 1960-1980. Cz. C. Plany pokładowe. Nowa Ruda : KWK Nowa Ruda, b.r.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

PLÁŠIL J. i in. Supergene mineralization of the Medvědin uranium depost, Krkonoše Mountains, Czech Republic. Journal of Geosciences, 2009, T. 54, S. 15-56.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

PŁONKA A. i in. : Przebieg procesu likwidacji wałbrzyskich kopalń. W: Sympozjum Doświadczenia z likwidacji zakładów górniczych. Zamek Książ. Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 1999, S. 27-48.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

Pogrzeb ofiar katastrofy górniczej. Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1930, R. 21, Nr 188, Wyd. F, S.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

POKRZYWNICKI J. : I. Meteoryty Polski, II Meteoryty w zbiorach polskich. Studia Geologica Polonica, 1964, T. 15.
[Uwagi: *] [Rozdział: meteoryty]

POLAŃSKI A. : Geochemia i surowce mineralne. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1988.
[Uwagi: brak] [Rozdział: właściwości]

POTONIE H. i inni : Abbildungen und Beschreibungen fossiler Pflanzen-reste der paläozoischen und mezozoischen Formationen. Berlin : Königlichen Geologischen Landesanstalt, 1903-1913, T. 1-9.
[Uwagi: * IG 2421] [Rozdział: flora karbonu]

POTONIE H. i inni : Abbildungen und Beschreibungen fossiler Pflanzen-reste der paläozoischen und mezozoischen Formationen. Berlin : Königlichen Geologischen Landesanstalt, 1913, T. 9.
[Uwagi: brak] [Rozdział: flora karbonu]

PRZENIOSŁO S., SYLWESTRZAK H. : Mineralizacja fluorytowa na wschodnich zboczach Śnieżnika Kłodzkiego. Kwartalnik Geologiczny, 1971, T. 15, Z. 2, S. 251-260.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

PRZENIOSŁO S., SYLWESTRZAK H. : W sprawie budowy geologicznej wschodnich zboczy Śnieżnika Kłodzkiego. Kwartalnik Geologiczny, 1971, T. 15, Z. 1, S. 1-16.
[Uwagi: *] [Rozdział:  górnictwo uranu]

PULINA M. Środowisko geograficzne. [W] Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie. Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 1989, S. ?.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

PYTEL K. : Najciekawsze wystąpienia pegmatytów w obrębie Masywu Czesko-Morawskiego. Kraków : Muzeum Minerałów, 2014.
[Uwagi: *] [Rozdział: muzeum]

RADOMSKI M. : Tajemnica kowarskiej kopalni. Na żywo, 1995, Nr 46, S. 8-9.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

RAKOCIŃSKI M. : Sclerobionts on Upper Famennian cephalopods from the Holly Cross Mountains, Poland. Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, T. 91, Z. 1, S. 63-73.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

RAMDOHR P. : Das Vorkommen von Coffinit in hydrothermalen Uranerzgangen, besonders vom Co-Ni-Bi Typ. Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen, 1960, T. 95, Z. 3, S. 313-324.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

Rejestr prac i materiałów rękopiśmiennych z zakresu geologii Polski w archiwach Instytutu Geologicznego do 1957 oraz dokumentacji geologicznych złóż kopalin użytecznych w Polsce w Centralnym Archiwum Dokumentacji Geologicznej 1951-1960. Warszawa : Centralny Urząd Geologii. Departament Planowania i Dokumentacji, 1964.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

RENAULT B., ZEILLER R. : Études sur le terrain houiller de Commentry. T. 2 Flore fossile, cz. 1. Saint-Étienne : Inprimerie Théolier & Co., 1888.
[Uwagi: * tablice] [Rozdział: flora karbonu]

RESZELEWSKI M. : Dodatek nr 3 do dokumentacji geologicznej złoża glin ogniotrwałych „Kryzmanówka” w Zapniowie w kategorii B+C1+C2. Zapniów : Franciszek Jopek Ceramika Sp. z. o. o., 2006.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

ROBBINS R. : The Collector's Book of Fluorescent Minerals. New York : Van Nostrand Reinhold, 1983.
[Uwagi: * fragmenty, * tłumaczenie] [Rozdział: właściwości]

ROEHL E. : Fossile Flora der Steinkohlenformation Westphalens einschlcsslich Piesberg bei Osnabrtick. Cassel : Theodor Fischer, 1868.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 roku w sprawie przypadków, w których działalność związana z na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia. Warszawa : Dziennik Ustaw Nr 137, Poz. 1153.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości]

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego. Warszawa : Dziennik Ustaw Nr 230, Poz. 1925.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości]

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego. Warszawa : Dziennik Ustaw Nr 20, Poz. 168.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości]

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego. Warszawa : Dziennik Ustaw Nr 140, Poz. 994.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości]

Rudy uranu. Bilans zasobów kopalin użytecznych w Polsce. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1956-1967.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

RYDZEWSKI B. : Flora węglowa Polski. Cz. 1. Lepidodendrony. Warszawa : Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Wydział III Nauk Matematycznych i Przyrodniczych, 1919.
[Uwagi: * IG 2014] [Rozdział: flora karbonu]

RYKA W., MALISZEWSKA A. : Słownik Petrograficzny. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1982.
[Uwagi: brak stron 369-388] [Rozdział: skały]

SACHANBIŃSKI M. i in. : Vademecum zbieracza kamieni szlachetnych i ozdobnych. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1984.
[Uwagi: brak] [Rozdział: kamienie szlachetne; właściwości]

SAGAN E. : Atlas roślin karbońskich na podstawie zbiorów Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu. Rośliny skrzypowe (Equisetophyta). Wałbrzych : Muzeum Okręgowe, 1983.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

SAGAN E. : Atlas roślin karbońskich na podstawie zbiorów Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu. Rośliny widłakiwe (Lycophyta). Wałbrzych : Muzeum Okręgowe, 1981.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

SAGAN E. : Budowa morfologiczna poduszeczki liściowej Lepidodendron veltheimii Sternberg. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 1966, Ser. B, Nr 133, S. 5-33. Wrocław.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

SAGAN E. : Neuentdeckte morphologische Einzelheiten von Eulethophyllum mirabile Stur E. waldenburgense Zimmerman und E. Drepanophyciforme R. et W. Remy. Acta Paleobotanica, 1980, T. 21, Z. 1, S. 9-25.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

SAGAN E. : Nowe szczegóły morfologiczne paproci nasiennej Sphenopteris bermudensiformis (Schlothaim) Behrend. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1965, Nr 185, S. 247-263.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

SANDINO A., BRUNO J. : The solubility of (UO2)3(PO4)2 · 4H2O(s) and the formation of U(VI) phosphate complexes: their influence in uranium speciation in natural waters. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1992, T. 56, S. 4135-4145.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

SANDNER H. : Owady. Warszawa : PWN, 1989.
[Uwagi: brak] [Rozdział: bursztyn]

SATO T. i in. : Iron nodules scavenging uranium from groundwater. Environmental Science and Technology, 1997, T. 31, S. 2854-2858.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

SCHLOTHEIM E. F. : Beschreibung merkwürdiger Kräuter-Abdrücke und Pflanzen-Versteinerungen. Gotha : Becker'schen Buchhandlung, 1804.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

SCHLOTHEIM E. F. : Die Petrefactenkunde auf ihrem jetzigen standpunkte durch die Beschreibung seiner Sammlung versteinerter und fossiler Überreste des Thier- und Pflanzenreichs. Gotha : Becker'schen Buchhandlung, 1820.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

SCHLOTHEIM E. F. : Nachträge zur Petrefactenkunde. Gotha : Becker'schen Buchhandlung, 1822.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

SCHUTZE H. : Interpretation of marine and freshwater paleoenviroments in Permo-Carboniferous deposits. Palaeogeography, Palaeoclimatology and Palaeoecology, 2009, T. 281, S. 126-136.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

SCHULTZE H. : Terrestrial biota in coastal marine deposits: fossil-Lagerstätten in the Pennsylvanian of Kasnsas, USA. Palaeogeography, Palaeoclimatology and Palaeoecology, 1996, T. 119, Z. 3-4, S. 255-273.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

SEJKORA J. i in. : Saléeit z uranového rudniho výskutu Heřmaničky u Votic. Bulletin Mineralogicko-petrologického odděleni Narodniho muzea v Praze, 2007, T. 14-15, S. 114-115.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

SEJKORA J., BABKA K., PAVLIČEK R. : Saléeite from the uranium ore district Jáchymov (Czech Republic). Bulletin Mineralogicko-petrologického odděleni Narodniho muzea v Praze, 2012, T. 20, S. 208-212.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

SENKOWICZOWA H. Fauna z osadów retu i wapienia muszlowego na Niżu Polskim. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1985, T. 117, S. 1-47.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

SIUDA R. : Minerały srebra z kopalni Frederike Juliane w Ciechanowicach (Sudety). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 2012, Nr 448, S. 315-324.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SIUDA R., BORZĘCKI R. : Relikty górnictwa i hutnictwa rejonu złoża Miedzianka-Ciechanowice jako obiekty geoturystyczne. Przegląd Geologiczny, 2014, R. 62, Nr 8, S. 397-402.
[Uwagi: *] [Rozdział: muzeum]

SIUDA R., BORZĘCKI R., GOŁĘBIOWSKA B. : Hałdy dawnego górnictwa w rejonie Miedzianki-Ciechanowic jako stanowiska dokumentacyjne unikatowej mineralizacji hipergenicznej. Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury, 2010, T. 3, S. 431-441.
[Uwagi: *] [Rozdział: muzeum]

SIUDA R., DOMAŃSKA-SIUDA J, BORZĘCKI R. : Saléeite, Mg(UO2)2(PO4)2, from the Wojcieszyce Uranium Deposit (Lower Silesia, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 2016, T. 86, S. 211-218.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; muzeum]

SIUDA R., DOMAŃSKA-SIUDA J., GOŁĘBIOWSKA B. : Secondary uranium minerals from the Miedzianka-Ciechanowice deposit (Rudawy Janowickie Mts., Poland. Mineralogia Special Papers, 2010, T. 37, S. 107.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

SIUDA R., GAL-SOLYMOS K., KRUSZEWSKI Ł. : Agardite-(La)-duftite and scorodite-kottigite-like mineral paragenesis from supergenic zone of the Miedzianka deposit (Rudawy Janowickie Mts., Poland) - preliminary report. Mineralogia Polonica, Special Papers, 2006, T. 29. S. 192-195.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

SIUDA R., GOŁĘBIEWSKA B. : Mottramite, a Cu-Pb vanadate, from the Miedzianka-Ciechanowice pollymetalic deposit (Rudawy Janowickie Mts., Poland). Mineralogia Polonica, Special Papers, 2008, T. 32, S. 141.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

SIUDA R., GOŁĘBIEWSKA B. : Nowe dane o minerałach wietrzeniowych złoża Miedzianka-Ciechanowice w Rudawach Janowickich (Dolny Śląsk, Polska). Przegląd Geologiczny, 2011, R. 59, Nr 3, S. 226-234.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SIUDA R., KRUSZEWSKI Ł. : New data bayldonite, cornvalite, olivenite and philipsburgite from Miedzianka (Rudawy Janowickie Mts., Sudetes, Poland). Mineralogia Polonica, Special Papers, 2006, T. 28, S. 202-204.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

SIUDA R., KRUSZEWSKI Ł., BORZĘCKI R. : Uranospinite from abandoned Podgórze uranium Mine in Kowary (the Karkonosze Mts. poland). Mineralogia - Special Papers, 2008, T. 32, S. 157.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; muzeum]

SIUDA R., KRUSZEWSKI Ł., BORZĘCKI R. : Uranospinit z kopalni Podgórze w Kowarach (Karkonosze, Polska). Archiwum Muzeum Minerałów, 2008.
[Uwagi: pełna wersja posterowa] [Rozdział: górnictwo uranu; muzeum]

Skrót koncepcyjnego projektu rozbudowy kopalni Nowa Ruda. Nowa Ruda : KWK Nowa Ruda, 1960.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

SKURZEWSKI A. : Obserwacje geologiczne w strefie tektonicznej Kletno. Kwartalnik Geologiczny, 1970, T. 14, Z. 3, S. 440-456.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

Słownik geografii turystycznej Sudetów. T. 5. Red. Staffa M. Wrocław : I-BIS, 1998.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

SOBCZAK N., SOBCZAK T. : Wielka encyklopedia kamieni szlachetnych i ozdobnych. Warszawa : PWN, 1998.
[Uwagi: brak] [Rozdział: kamienie szlachetne; właściwości]

SOLECKI A. i in. : Ocena możliwości występowania mineralizacji uranowej w Polsce na podstawie wyników prac geologiczno-poszukiwawczych. Przegląd Geologiczny, 2011, R. 59, S. 98-110.
[Uwagi: *] [Rozdział:  górnictwo uranu]

Sprawozdanie z wyrzutu gazów i skał i wypadku zbiorowego w KWK „Nowa Ruda” w dniu 7.09.1976 r. Nowa Ruda : KWK „Nowa Ruda”, Dział Wentylacji i Zagrożeń, 1977.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

SROGA C. : Mineralne surowce odpadowe Sudetów i Przedgórza Sudeckiego 1:200000. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1997.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

STALEWSKI T., SZPAK A. : Likwidowanie kopalni węgla w małym mieście górniczym. Studia Regionalne i Lokalne, 2000, Nr 4 (4), S. 71-86.
[Uwagi: brak] [Rozdział: flora karbonu; lokalizacje]

Stare kopalnie ciągle groźne. Expres Wieczorny, 1993, Nr 52, S. 5.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

STERNBERG K. : Versuch einer geognostisch-botanischer Darstellung der Flora der Vorwelt. Leipzig-Prag : Kommission im Deutschen Museum, 1826, T. 1.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

STERNBERG K. : Versuch einer geognostisch-botanischer Darstellung der Flora der Vorwelt. Prag : Gottlieb Haase Söhne, 1838, T. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

STERZEL J. T. : Die Flora des Rothliegenden im Northwestlichen Sachcen. Palaeontologische Abhandlungen, 1886, T. 2, z. 4.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

STOCH L., WYSZOMIRSKI P. : Surowce i technologia hutnictwa skalnego. Prace Mineralogiczne Komitetu Nauk PAN Oddział w Krakowie, 1976, Nr 45.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

STOLARCZYK T. : Badania archeologiczne nad dawnym górnictwem na terenie Gór Ołowianych oraz Rudaw Janowickich. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 2007, Nr 4, S. 58-59.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

STOPA S. Z. : Rośliny paprociolistne (Pteridophylla) górnego namuru i najniższego westfalu na Górnym Śląsku. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1957, T. 13.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

STOPA S. Z. : Fitostratygraficzny profil utworów dolnowestfalskich rejonu Nowej Rudy w Sudetach. W: III Sympozjum Geologia formacji węglonośnej w Polsce. Kraków, 24-25 kwietnia 1980. Kraków : AGH, 1980, S. 11-13.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

STOPA S. Z. : O granicy fitostratygraficznej między utworami westfalu A i westfalu B w rejonie Gorce-Borówno depresji śródsudeckiej. W: V Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski. Kraków, 21-22 kwietnia 1982. Kraków : AGH, 1982, S. 9-11.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

Straszna katastrofa górnicza na Śląsku niemieckim. Dotychczas wydobyto 67 zabitych. Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1930, R. 21, Nr 183, Wyd. F, S.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Straszna katastrofa kopalniana w Niemczech. Kuryer Poznański, 1930, R. 29, Nr 313, S. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Straszna katastrofa kopalniana pod Wrocławiem. Światowid. Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1930, R. 7, Nr 28 (310), S. 3.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Straszna katastrofa w kopalni. Kuryer Poznański, 1930, R. 29, Nr 311, S. 2.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Straszne rozmiary katastrofy górniczej na Śląsku niemieckim. Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1930, R. 21, Nr 184, Wyd. F, S.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ŠTUR D. : Cz. 1. Die Culm-flora des mährisch-schlesischen Dachschiefers, 1875. Cz. 2. Die Culmflora des Ostrauer und Waldenburgen Schlesien, 1877. Beitrage zur Kenntniss der Flora der Vorwelt. T. 1. Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt, 1875-1877, T. 8.
[Uwagi: * IG 271p 1875-77] [Rozdział: flora karbonu]

ŠTUR D. : Die Carbon-flora der Schatlarer Schlichten, cz. 1-2. Beiträge zur Kenntniss der Flora der Vorwelt. T. 2. Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt, 1885, T. 9.
[Uwagi: * IG 271p 1885] [Rozdział: flora karbonu]

STYSZ M., MĄCZKA M. : Dzieje górnictwa w Marcinkowie. Inwentaryzacja pozostałości robót górniczych dawnych kopalń rud polimetalicznych. W: Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury, 2009, T. 2, S. 297-311.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

SZALEJ M, KURPIEWSKI A. : Badania stężeń naturalnych pierwiastków promieniotwórczych na zwałach byłych wyrobisk górniczych Sudetów Zachodnich. Jelenia Góra : Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska, 1990.
[Uwagi: brak] [Rozdział: górnictwo uranu]

SZAŁAMACHA M. : Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów, 1:25000, arkusz Jelenia Góra Zachód. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1965.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

SZAŁAMACHA M. : Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów, 1:25000, arkusz Piechowice. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1972.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

Szczegóły katastrofy kopalnianej pod Wrocławiem. Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1930, Wyd. F, R. 21, Nr 184. S. 12.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

SZECÓWKA M. : Mineralizacja cynkowo-ołowiowo-uranowa w Górach Świętokrzyskich. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Geologicznej PAN Oddział w Krakowie, 1961, T 5, Z. 1, S. 216.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

SZECÓWKA M. : Mineralizacja uranowa w Rudkach koło Słupi Nowej (Góry Świętokrzyskie). Prace Geologiczne Komitetu Nauk PAN Oddział w Krakowie, 1987, Nr 133.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

Szkice z dziejów górnictwa w Polsce Ludowej. Red. J. Mitręga. Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 1970.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

SZTUK H., ADAMSKI W, GAWOR F. : Inwentaryzacja uszkodzeń środowiska na skutek prowadzenia poszukiwań i eksploatacji złóż uranowych. Wrocław : Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 1994.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

ŚLĘŻAŃSKI Z. : Określenie wielkości wpływu na powierzchnię terenu eksploatacji podziemnej prowadzonej w kopalni glin ogniotrwałych Zapniów. Częstochowa : Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Oddział Częstochowski, 1982.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

TAYLOR P. D., VINNO O. : Convergent morphology in small spiral worm tubes (Spirorbis) and its palaeoenvironmental inplications. Journal of the Geological Society, 2006, R. 163, Nr 2, S. 225-228.
[Uwagi: *] [Rozdział:  flora karbonu]

TAYLOR P. D. VINN O., WILSON M. A. : Evolution of biomineralisation in lophophorates. Special Pappers Paleontology. T. 84, S. 317-333.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

THOREAU J., VAES J. F. : La saléeite, nouveau minéral uranifère. Bulletin de la Société Belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie, 1932, T. 42, S. 96-100.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

TRAUBE H. : Die minerale Schlesiens. Breslau : J. U. Kern's, 1888.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

TRNKA M., HOUZAR S. : Moravskée vtaviny. Brno: Muzejní A Vlastivĕdná Společnost v Brnĕ Západomoravské Muzeum v Třebíči, 1991.
[Uwagi: brak] [Rozdział: meteoryty]

TURSKI N. : Szybik wentylacyjny dla składu materiałów wybuchowych kop. „Zapniów”. Projekt techniczno-roboczy. Częstochowa : Opoczyńskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Opocznie, 1977.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

UNGER F. : Genera et Species plantarum fossilium. Vindobonae : Wilhelmum Braumüller, 1850.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

URBANIAK E. : Cicha śmierć. Nowa Wieś, 1995, Nr 12, S. 8.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 roku. Prawo atomowe. Warszawa : Dziennik Ustaw 2012, Nr 42, Poz. 276.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości]

VAN AMEROM H. W. J. : Die Eusphenopteridischen Pteridophyllen aus der Sammlung des Geologischen Bureaus in Heerlen, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Stratigraphie bezüglich der Südlimburger Kohlenreviers. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, Ser. C-III-I, 1973, Nr 7.
[Uwagi: * IG 30994 i 376565] [Rozdział: flora karbonu]

VAN AMEROM H. W. J., ANGERER H., MOSTLER H. : Über eine Autuno-Stephanische Flora aus den Kristbergschichten im Montafon, Vorarlberg (Österreich). Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 1982, T. 124, Z 2, S. 283-323.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

VAN AMEROM H. W. J., KABON H. : Neue fossile Floren aus dem Nörtlicher Karbon. 3. Teil. Carinthia II, 2003, T. 193/113, Z. 2, S. 527-560.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

VAVRA R. : Some „amber-like” organic minerals - a critical review of their chemistry and mineralogy. Prace Muzeum Ziemi, 2004, Nr 47, S. 10-20.
[Uwagi: *] [Rozdział: bursztyn]

VINN O. : Two new microconchid (Tentaculita Bouček, 1964) genera from the Early Palaeozoic of Baltoscandia and England. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Monatshefte, 2006, T. 2, S. 89-100.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

VINN O., MUTVEI H. : Calcareous tubeworms of the Phanerozoic. Estonian Journal Earth Science, 2009, T. 58, Nr 4, S. 286-286.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

VINN O., TAYLOR P. D. : Microconchid tubeworms from the Jurassic of England and France. Acta Paleontologica Polonica, T. 52, Z. 2, S. 391-399.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

VOCHTEN R., VAN SPRINGEL K. : A natural ferrous substituted saléeite from Arcu su Linnarbau, Capoterra, Cagliari, Sardinia. Mineralogical Magazine, 1996, T. 60, S. 647-651.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

W zatrutej gazami kopalni w Nowej Rudzie znajduje się jeszcze 60 trupów. Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1930, R. 21, Nr 187, Wyd. F, S.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

WAITE T. D. i in. Uranium(VI) adsoption to ferrihydrite: application of a surface complexation model. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1994, T. 58, S. 5465-5478.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

WALCZAK W. : Sudety. Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Naukowe, 1968.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

WATT A. D. : Index of Generic Names of Fossil Plants, 1974-1978. Geological Survery Bulletin, 1955, Nr 1517.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu; skamieniałości]

WATYCHA L. : Sprawozdanie z badań geologicznych wykonanych w 1947 roku w okolicy Janowej Góry powiat Bystrzyca, Dolny Śląsk. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1949, Nr 54, S. 92-102.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

WĄRZYBOK J., SKRZYNIARZ J. : Plan bezpiecznego prowadzenia robót kopalni „Kopaliny” w Stroniu Śl. na rok 1956. Kopaliny : Przemysł Arsenowy w Złotym Stoku, Kopalnia Kopaliny w Stroniu Śląskim, 1955.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

WEBSKY M. Von der Vorkommen eines hechts seltenen Silber-Erzes ses Xanthokon's. Jber. Schles. Ges. Vaterl. Kult., 1867 Bd. 4.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

WEBSKY M. Von dem Vorkommen eines höchst selten Silber-Erzes, des Xantokon's. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur, 1866, T. 44, S. 41-42.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

WEBSKY M. : Ueber die chemische Constitution des uranophan. Zeitschrift Deutschen Geologischen Gesellschaft, 1870, T. 22, S. 92-95.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

WEBSKY M. : Über die geognostischen Verhältnisse der Erzlagerstätten von Kupferberg und Rudelstadt in Schlesien. Zeitschrift Deutschen geologischen Gesellschaft, 1853, T. 5, S. 373-438 + mapa + mapa.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

WEBSKY M. : Über Uranophan. Zeitschrift Deutschen geologischen Gesellschaft, 1859, T. 11, S. 384-393.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

WEDDING H. : Die Magneteisensteine von Schmiedeberg. Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft, 1859, T. 11, S. 399-433, Tab. XII-XIII.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

WEISS Ch. E. : Die sigillarien der preusischen Steinkohlengebiete, cz. 1. Die Gruppe der Favularien. Königlich Preussischen Geologischen Landesanst, 1887, T. 7, Z. 3.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

WEEDON M. J. : Microstructure and affinity of the enigmatic Devonian tubular fossil Trypanopora. Lethaia, 1991, T. 24, Nr 2, S. 227-234.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

WEEDON M. J. : Tube microstructure of Recent and Jurassic serpulid polychaetes and the question of the Palaeozoic spirorbids. Acta Paleontologica Polonica, 1994, T. 39, Z. 1, S. 1-15.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

Wielka katastrofa w kopalni. Kuryer Warszawski, 1930, R. 110, Nr 187, S. 6.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

WIRBUŁ Z. : Bezpieczeństwo i porządek publiczny w latach 1945-1946. W: Kowary - szkice z dziejów miasta. T. 2. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, 1989, T. 39, S. 35-40.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

Wochenschrift für die Belegschaft des Niederslesischen Bergbaues. Unser Toten. Hochwald und Eule, 1930, T. 4, Nr. 15, S. 8.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

WOJEWODA J. : Ždarky-Pstrążna dome: a strike-slip fault-related structure at the estern termination of the Poříčí-Hornov fault zone (Sudets). Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2009, R. 6, Nr. 3, S. 273-290.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu; lokalizacje]

WOODLEY A. L. i in. : A Web Browser Flow Chart for the Classification of Igneous Rock. IUGS, Subcommission on the Systematics of Igneous Rock, 1996.
[Uwagi: *] [Rozdział: skały]

WÓJCIK A. : Górnictwo uranu w masywie Śnieżnika Kłodzkiego. Praca magisterska. Wrocław : Politechnika Wrocławska, 2015.
[Uwagi: * fragment] [Rozdział: górnictwo uranu]

Wybrane prace z zakresu wyrzutów gazów i skał oraz ewidencja wyrzutów gazów i skał w kopalniach węgla kamiennego w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym. Z. 4. Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1976.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

Wybrane prace z zakresu wyrzutów gazów i skał oraz ewidencja wyrzutów gazów i skał w kopalniach węgla kamiennego w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym. Z. 5. Wrocław : Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, 1978.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

Wybrane prace z zakresu wyrzutów gazów i skał oraz ewidencja wyrzutów gazów i skał w kopalniach węgla kamiennego w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym. Z. 7. Wałbrzych : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 1983.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

Wybrane prace z zakresu wyrzutów gazów i skał oraz ewidencja wyrzutów gazów i skał w kopalniach węgla kamiennego w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym. Z. 8. Wałbrzych : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 1985.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

Wyniki badań wyrzutu CO-2 i skał w dniu 3.09.1979 r, pokł. 410/2 + 412 poz. – 190. Nowa Ruda : KWK „Nowa Ruda”, Dział Wentylacji i Zagrożeń, 1979.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

YAKUBOWICH O. V. i in. : Crystal structure of the (Mg,Fe)[UO2(P,As)O4]2 · 10H2O solid solution - a novel mineral variety of saléeite. Crystalography Reports, 2008, T. 53, S. 764-770.

ZAGOŻDŻON K., ZAGOŻDŻON P. : Dawne i współczesne procesy geologiczne w sztolni nr 3 w Marcinkowie. W: Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury, 2009, T. 2, S. 357-367.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu; lokalizacje]

ZAGOŻDŻON K; ZAGOŻDZON P : Kontakt masywu Karkonoszy z osłoną metamorficzną w sztolni w Kowarach Górnych. Przegląd Geologiczny, 1997, R. 45, Nr 4, S. 418.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ZAGOŻDŻON P., ZAGOŻDŻON K. : Geological mapping of old mining underground workings - a unique tool to recognition of geology in Sudets Mts. Cuprum, 2013, Nr 3, 67-76.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ZAGOŻDŻON K., ZAGOŻDŻON P. : Sztolnia na górze Rudnik kopalnia wiadomości geologicznych. W : Pielgrzymy. Informator Krajoznawczy. Studenckie Koło Przewodników Sudeckich, Oddział Wrocławski PTTK. Wrocław 1996, s. 54-62.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

Zakłady Przemysłowe R-1 w Kowarach 1948-1973. Kowary : Ad Rem, 2016.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ZALESIIEWICZ J. A. i in. : Graptolites in British stratigraphy. Geological Magazine, 2009, T. 146, S. 785-850.
[Uwagi: *] [Rozdział: skamieniałości]

ZALESKI W. :  Dzieje górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku do roku 1806. Madryt : Wydawnictwa Towarzystwa imienia Romana Dmowskiego, 1967, Nr 5.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

Zarys dziejów górnictwa na Ziemiach Polskich. Red. J. Pazdur. Katowice : Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze, 1960, T. 1, 1961, T. 2.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

Zarządzenie nr 41/64 Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej z dnia 31 grudnia 1964 roku w sprawie zasad użytkowania zamkniętych źródeł promieniowania. Warszawa : Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej, 1964.
[Uwagi: *] [Rozdział: właściwości]

ZATOŃ M., KRAWCZYŃSKI W. : New Devonian Microconchids (Tentaculita) from the Holly Cross Mountains, Poland. Journal of Paleontology, 2011, T. 85, Nr 4, S. 757-769.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

ZATOŃ M., MAZUREK D. : Mikrokonchidy - mało znana grupa kopalnych organizmów i ich występowanie w górnym karbonie Górnego Śląska. Przegląd Geologiczny, 2011, R. 59, Nr 2, S. 157-162.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

ZATOŃ M., TAYLOR P. D. : Microconchids (Tentaculita) from the Middle Jurassic of Poland. Bulletin of Geoscience, 2009, T. 84, Z. 4, S. 653-660.
[Uwagi: *] [Rozdział:  flora karbonu]

ZATOŃ M., VINN O. : Microconchids. Geology Today, 2011, T. 27, S. 236-239.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

ZATOŃ M., VINN O. : Microconchids and the rise of modern encrusting communities. Lethaia, T. 44, Z. 1, S. 5-7.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

ZDANOWSKI A., ŻAKOWA H. : The Carboniferous system in Poland. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 1995, T. 148, S. 56-65.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

ZDULSKI M. : Źródła do dziejów górnictwa uranowego w Polsce. Warszawa : DiG, 2000.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ZIMMERMANN F. : Flora towarzysząca morskiej faunie kulmowej na obszarze Ptasiej Góry koło Wałbrzycha Miasta. Paleobotaniczne zapiski z dolnośląskiego karbonu. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1956, Nr 98, S. 125-180.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

ZIMMERMANN F. : Die floristischen Beziehungen zwischen Kulm und Namur im Waldenburger Karbon und Beurteilung der Diskordanz zwischen ihnen (Związki florystyczne i problem niezgodności między wizenem i namurem w karbonie wałbrzyskim). Kwartalnik Geologiczny, 1958, T. 2, Z. 3, S. 592-608.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

ZIMMERMANN F. : Przyczynek do znajomości paproci nasiennych. Paleontologiczne zapiski z dolnośląskiego karbonu (II). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1960, Nr 151, S. 71-127.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

ZIMMERMANN F. : Przewodnik do oznaczania najważniejszych roślin karbonu Dolnego Śląska. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1962, Nr 170, S. 10-95.
[Uwagi: * biuletyn wycofany po wydrukowaniu i ponownie wydany w 1965 roku ale już bez tego artykułu, egzemplarz autorski znajduje się w PIG OG. Wrocław] [Rozdział: flora karbonu]

ZIMNOCH E. : Seria magnetytowa Kowar. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1961, Nr 171.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ZIMNOCH E. : Złoże rud żelaza kopalni Wolność w Kowarach. Przegląd Geologiczny, 1958, nr 12, s. 545-548.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ZIMNOCH E. : Mineralizacja kruszcowa złoża Miedzianka w Sudetach. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1978, Nr 308, S. 91-122.
[Uwagi: *] [Rozdział: lokalizacje]

ZODROW E. L., TENCHOV Y. G., CLEAR C. J. : The arborescent Linopteris obliqua plant (Medullosales, Pennsylvanian). Bulletin of Geosciences, 2007, T. 82, S. 51-84.
[Uwagi: *] [Rozdział: flora karbonu]

ZONIK Z. : Projekt „U”. Warszawa : MON, 1976.
[Uwagi: brak] [Rozdział: górnictwo uranu]

ZUBEK A. : Sanatorium w zboczu góry. Problemy, 1975, Nr 6, S. 3.
[Uwagi: *] [Rozdział: górnictwo uranu]

ŻELAŹNIEWICZ A. i in. : Regionalizacja tektoniczna Polski. Wrocław : Komitet Nauk Geologicznych PAN, 2011.
[Uwagi: *] [Rozdział: minerały Polski]

ŻELICHOWSKI A. M. : Koszalin IG 1. Profile głębokich Otworów Wiertniczych, 1977, T. 37, S. 1-189.
[Uwagi: brak] [Rozdział:  flora karbonu]

ŻYWIRSKA M. : Górnicza pompa odwadniająca z XVIII wieku na Dolnym Śląsku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1957, T. 5, Nr 1.
[Uwagi: brak] [Rozdział: lokalizacje]

 

LINKI

Kwartalnik Geologiczny: https://gq.pgi.gov.pl/issue/archive

Przegląd Geologiczny:

Acta Paleontologica Polonica:

Meteoryt: http://www.meteoryt.info

 


[Uwagi: ] [Rozdział: ]

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

            UWAGA!!! Witryna Muzeum Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających tę witrynę o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów. Mile widziane będą również uwagi odnośnie kształtu witryny i zawartych w niej treści. W miarę możliwości będziemy starali się wszystkie takie uwagi na bieżąco wprowadzać w życie.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY